De oorzaken van klimaatverandering daar zou je nog kunnen aan twijfelen; maar dat het klimaat verandert staat 100 % vast.

De afgelopen maanden heeft het amper opgehouden met regenen. En wie heeft daar nu geen last van! En dat regen  essentieel is voor het leven van planten daar zijn we ook allemaal van overtuigd: want geen water geen leven. Maar zoals alles in het leven is een gezond evenwicht in de natuur toch  essentieel.  En teveel regen kan even schadelijk zijn als langdurige droogte.

De impact van overdadige regen verschilt per plantensoort. Sommige planten zijn beter aangepast aan natte omstandigheden dan andere. Denk daarbij aan planten zoals rijst en waterlelie die aangepast zijn aan natte omgevingen en gedijen in overdadig water. Terwijl cactussen en vetplanten, die aangepast zijn aan droge omstandigheden, snel sterven als ze worden blootgesteld aan te veel water.

Waterverzadiging en Wortelrot

Een van de grootste gevaren van overdadige regen is waterverzadiging. Wanneer de bodem te veel water absorbeert raakt deze verzadigd. Dit betekent dat er geen lucht meer in de bodem kan komen. Wat van levensbelang is voor de ademhaling van plantenwortels. Zonder zuurstof kunnen de wortels verstikken en afsterven, wat leidt tot wortelrot. Wortelrot is een ernstige aandoening die planten verzwakt en vatbaar maakt voor ziekten. Dit kan uiteindelijk leiden tot de dood van de plant.

 Voedseltekorten en nutriëntenuitspoeling

Naast wortelrot kan overdadige regen ook leiden tot nutriëntenuitspoeling. Nutriënten zoals stikstof, fosfor en kalium zijn essentieel voor de gezondheid en groei van onze planten. Te veel regen kan deze voedingsstoffen uit de bodem spoelen, waardoor planten te weinig voedsel hebben om te groeien. Planten kunnen hierdoor tekenen van voedingsstoffen tekorten vertonen, zoals vergeling van bladeren en verminderde groei.

Ziekten en Schimmelinfecties

Vochtige omstandigheden zijn een broedplaats voor schimmels en bacteriën. Planten die voortdurend nat zijn, hebben een verhoogd risico op ziekten zoals meeldauw, bladvlekkenziekte en wortelrot veroorzaakt door schimmels. Schimmelsporen gedijen in vochtige omgevingen en kunnen zich snel verspreiden, vooral wanneer bladeren en stengels continu vochtig blijven.

Verslechtering van de Bodemstructuur

Overdadige regen kan ook de structuur van de bodem aantasten. Zware regenval kan de bodem compact maken, waardoor de waterafvoer en luchtcirculatie verminderen. Dit kan de wortelgroei belemmeren en de algehele gezondheid van de plant negatief beïnvloeden. Een slechte bodemstructuur kan er ook toe leiden dat de grond minder goed water vasthoudt, wat paradoxaal genoeg kan leiden tot droogtestress tijdens periodes van minder regen.

Wat te doen ? Het ontharden van tuinen en steden en het herstellen van natuurlijke rivierlopen en grachten is cruciaal voor een ecologisch gezonde leefomgeving.  

 

Tuinontwerp “Enkel in een gezonde bodem hebben planten een gezonde groeikracht.

Een plant is een levende materie. En elke soort verlangt zijn specifieke standplaats, grond en verzorging. Hoe meer je de eigenheid van de plant respecteert hoe mooier en gezonder hij zal groeien” Dus plaats nooit een plant buiten zijn natuurlijke biotoop. En wie als natuurliefhebber graag nog wat ideetjes opdoet hoe je je tuin ecologisch kan aanpassen kan verder klikken op deze link Enkele suggesties om je tuin ecologisch te vergroenen

Het succesvol creëren van een ecologische omgeving vereist samenwerking. De burger maar vooral ook de overheid en Gemeenschappen kunnen initiatieven nemen Gezamenlijke inspanningen leiden tot een duurzame en veerkrachtige leefomgeving.

Zo moet de overheid instaan voor vermindering van overstromingsrisico’s. Ze kan de loop van natuurlijke waterwegen en grachten herstellen  zodat  het hemelwater beter de grond kan  in trekken en het grondwaterniveau  bevorderen.  Herstelde waterlopen en groene gebieden vormen corridors voor dieren, wat genetische diversiteit en gezondheid van populaties bevordert. Hittestress verminderen door ons sterk verstedelijkt lande de hitte-eilanden van de steden te verminderen met voldoende groene ruimtes en schaduwwerking die de omgeving verkoelen door schaduwwerking en verdamping.  Daarbij de  CO2-opslag verhoogt door bomen en planten. Wat zeker helpt in de strijd tegen klimaatverandering  Dus groene straten, wadi’s en doorlatende bestratingen.

De overheid kan ons in de eerste plaats bewuster maken door duidelijk, logisch en transparant te communiceren over het waarom en de voordelen van bepaalde noodzakelijke maateregelen.

Geen star beleid te voeren maar ze kan in dialoog gaan met de burger en open staan voor andere visies.  Begrip tonen voor moeilijkheden en zorgen.  Toch zo  een gevoel van samenhorigheid en medewerking  bekomen om groene en natuurlijke omgevingen aan te moedigen  bevorderen en de mentale en fysieke gezondheid van de burger te verbeteren.

Gelukkig is de natuur geduldig en streeft ze steeds naar evenwicht zelfs wanneer dat dit ten koste gaat van een bepaalde soort. De natuur wil leven en streeft na elke verstoring  terug  naar evenwicht tussen levenden organismen  om te overleven. Ze kent geen rangen of standen tussen levende organismen zoals mensen, planten en dieren.

Beste tuinliefhebber, verlies zeker de moed niet want   “NA REGEN KOMT ZONNESCHIJN”

Het Lavendine-team

 

Met dit vochtig regenweer wil ik even stilstaan bij “mos”. Hoe mooi mos ook kan zijn maar op verharding is het wel ergerlijk. Hoewel mossen meestal geen directe schade aan verharding en bomen veroorzaken, kunnen ze bij overmatige groei de esthetiek van de omgeving aantasten en zelfs het risico op uitglijden vergroten. Daarom is het beheersen van mosgroei op verhardingen zeker niet onbelangrijk.

Wat is mos?

Mos is eigenlijk geen plant, maar eerder een verzamelnaam voor kleine, eenvoudige groene organismen die behoren tot de familie van de Bryophyta. Mossen behoren tot een groep van niet-vasculaire landplanten. Dat betekent dat ze geen echte wortels, stengels of bladeren hebben zoals hogere planten.

Mossen planten zich voort door de productie van sporen (sporangia genoemd) en verspreiden zich door de lucht. Vinden ze een geschikte groeiplaats van landen  en kiemen ze.  Mossen voelen zich uitstekend in vochtige, schaduwrijke omgevingen omdat ze water nodig hebben om zich voort te planten.

Toch spelen mossen een belangrijke rol in het ecosystemen. Ze spelen een rol bij bodemvorming, vochtbehoud en kunnen zelfs helpen bij het reguleren van koolstofniveaus in de atmosfeer. Daarnaast worden ze vaak gebruikt in tuinen  en parken om groene texturen en accenten te creëren.

Maar hoe hou je de mosgroei in toom?

 • Regelmatig reinigen van verharde oppervlakken door het blad en vuil organisch materiaal te verwijderen om zo vocht minder kans te geven.
 • Verbeter de drainage en zorg ervoor dat opritten, paden en terrassen voldoende afwateren.  Voeg  eventueel afvoergoten toe om stilstaand water te voorkomen.
 • Zorg voor zonlicht. Het snoeien van overhangende takken en struiken kan helpen om meer zonlicht op de verharding toe te laten, waardoor de groei van mos wordt beperkt.
 • Handmatig verwijderen van mos is een effectieve, zij het wel een  arbeidsintensieve, methode. Gebruik een bezem, schraper of onkruidsteker om het mos voorzichtig te verwijderen.
 • Een mengsel van water en milde zeep kan worden gebruikt om het mos te verwijderen. Breng de oplossing aan, laat deze enige tijd inwerken en schrob het mos voorzichtig weg met een borstel. Naspoelen  met water om de zeepresten te verwijderen.
 • Er zijn commerciële mosbestrijdingsmiddelen verkrijgbaar die speciaal zijn geformuleerd om mosgroei te beperken. Kies  zeker voor milieuvriendelijke opties en volg de instructies op het etiket nauwkeurig op om schade aan planten en het milieu te minimaliseren.
 • Het aanbrengen van kalk op verharde oppervlakken kan de zuurgraad verminderen, wat de groei van mos kan ontmoedigen. Maar wees bij het gebruik hier voorzichtig mee want dat beïnvloedt de bodem.

Effectiviteit en milieu

Bij het bestrijden van mos is het belangrijk om een evenwicht te vinden tussen effectiviteit en milieubewustheid. Kies methoden die het meest geschikt zijn voor jouw specifieke situatie en overweeg regelmatig preventief onderhoud om de groei van mos te minimaliseren.

Tot slot een woordje over azijn en keukenzout

Dikwijls worden  azijn en keukenzout genoemd als een onschuldig huismiddeltje voor het bestrijden van mos op verhardingen. Toch zijn er enkele potentiële gevaren en nadelen bij het gebruik ervan.

 • Bodemverzuring: Azijn is zuur van aard en kan de pH van de bodem verlagen. Dit kan schadelijk zijn voor de planten in de directe omgeving van het behandelde gebied, vooral als ze gevoelig zijn voor zure omstandigheden. Langdurig gebruik van azijn kan de bodemstructuur en -gezondheid aantasten.
 • Milieueffecten: Ook kan  overmatig gebruik van azijn of keukenzout schadelijk zijn voor het milieu. Het tast de bodemkwaliteit aan en bij uitspoeling ontstaat door waterverontreiniging schade aan waterorganismen;
 • Schade aan planten: Azijn en zout hebben het potentieel om niet alleen mossen, maar ook andere planten en grassen te beschadigen of te doden. Dit kan onbedoelde schade veroorzaken aan gewenste planten in de buurt van het behandelde gebied.
 • Tijdelijke effectiviteit: Hoewel azijn en keukenzout op korte termijn mos kunnen verwijderen, zijn ze meestal niet zo effectief als speciaal ontworpen commerciële mosbestrijdingsmiddelen. Bovendien kunnen ze de groei van mossen op de lange termijn nooit volledig voorkomen.
 • Verstoring van het ecosysteem: Mossen spelen een rol in het ecosysteem door vocht vast te houden, voedingsstoffen vast te leggen en een habitat te bieden voor micro-organismen. Het verwijderen van mossen kan verstoringen in het lokale ecosysteem veroorzaken.

Door al deze mogelijke gevaren en nadelen, ga voorzichtig om met het gebruik van azijn of keukenzout om mos te verwijderen. En als je ervoor kiest om deze methoden te gebruiken, beperk dan het gebruik tot kleine gebieden, verdun de oplossingen en pas ze spaarzaam toe. Als er een grotere mosgroei is of als het gebruik van azijn en zout niet wenselijk is, overweeg dan alternatieve methoden zoals handmatig verwijderen, verbetering van de drainage en het gebruik van milieuvriendelijke commerciële producten.

 

 

 

Veel lees plezier en tot snel

 

Lavendine-Team

Les Jardins d’Étretat liggen in het charmante kustplaatsje Étretat, dat al eeuwenlang een inspiratiebron is voor kunstenaars en dichters!

 

De Neo-futuristische Jardins d’Étretat strekken zich uit langs de kliffen van de Côte d’Albâtre,  een adembenemend stukje paradijs gelegen aan een prachtige Normandische kust. De tuinen liggen in een spel van topiary volumes waar landschap, hedendaagse kunst en architectuur een poëtische dialoog aangaan. Deze betoverende tuinen, geïnspireerd door de beroemde impressionistische schilder Claude Monet, combineren kunst, natuur en architectuur op een unieke en harmonieuze manier.

Het project won de European Garden Award in de categorie “Beste herwaardering van een historische tuin”, kreeg twee sterren in de MICHELIN Green Guide, maakt deel uit van het netwerk “Grote tuinen van de wereld” en kreeg het label “Opmerkelijke tuin”.

Maar ontdek zelf waarom Les Jardins d’Étretat een must-see bestemming is voor liefhebbers van schoonheid en rust.

De tuinen zijn ontworpen door de bekende landschapsarchitect Alexandre Grivko, die het unieke landschap van de kliffen en de oceaan integreerde in zijn meesterwerk. Maar wat Les Jardins d’Étretat nog zo bijzonder maakt, is de perfecte symbiose tussen natuurlijke elementen en kunstwerken. Het is alsof de tuinen zijn ontstaan uit de verbeelding van een kunstenaar.

Overal vind je sculpturen en installaties die naadloos opgaan in de omgeving. De werken van bekende kunstenaars zoals Zadok Ben-David en Samuel Salcedo voegen een extra dimensie toe aan de magie van de tuinen. Het contrast tussen de organische vormen van de natuur en de strakke lijnen van de sculpturen zorgt voor een boeiend samenspel dat je blijft verbazen. Een  harmonie van Natuur en Kunst.

Ben je in de buurt is het zeker de moeite om deze prachtige tuin te ontdekken. Vergeet geen stevige wandelschoenen en geniet van de tuin en de kliffen van de Côte d’Albâtre.

het Lavendine-Team wensen jullie een prettige vakantie toe.

 

 

Het vergroenen en ecologischer maken van je tuin kan op verschillende manieren worden aangepakt. Hier zijn enkele suggesties om je op weg te helpen:

 

 1. Bevorder biodiversiteit: Richt je tuin zo in dat het een aantrekkelijke leefomgeving wordt voor verschillende planten- en diersoorten. Plant inheemse planten en bloemen die vlinders, bijen en andere bestuivers aantrekken. Overweeg het creëren van een bloemenweide of een insectenhotel om de biodiversiteit te stimuleren. Hang nestkastjes.

 

 1. Vermijd altijd het gebruik van chemicaliën, deze zijn schadelijk voor insecten, vogels en andere dieren. Zoek in plaats daarvan naar natuurlijke alternatieven, zoals het gebruik van natuurlijke insectenbestrijders of het handmatig verwijderen van onkruid.Zo kan je de bodem afdekken met een mulchlaag dat niet alleen onkruid tegenwerkt maar ook de bodem beter beschermt tegen uitdroging.

 

 1. Composteer: Start een composthoop in je tuin om organisch afval zoals fruit- en groenteafval, bladeren en gras te recyclen. En voor de kleinere tuin kan je gebruik maken van een compostvat. Compost voegt voedingsstoffen toe aan de bodem en vermindert de behoefte aan (kunst)mest. Het helpt ook om de bodemstructuur te verbeteren en water vast te houden.

 

 1. Waterbeheer: Overweeg manieren om water efficiënter te gebruiken in je tuin. Installeer bijvoorbeeld een regenton om regenwater op te vangen en te gebruiken voor het besproeien van planten. Kies ook voor planten die goed bestand zijn tegen droogte en verminder de hoeveelheid gras in je tuin, omdat gras in veel tuinen veel water vereist.

 

 1. Creëer schuilplaatsen voor dieren: Zorg voor nestkastjes, vogelbaden, takken hopen en egelhuisjes om een veilige plek te bieden voor dieren om te nestelen en te schuilen. Het maken van een vijver, wadi of modderpoel trekt verschillende soorten amfibieën en dieren aan.

 

 1. Natuurlijk gazonbeheer: Als je een gazon hebt, vermijd het gebruik van pesticiden en kunstmest. Laat het gras iets langer groeien (4a 5 cm). Zo worden de wortels sterker en wordt de groei van onkruid onderdrukt. Overweeg ook om delen van het gazon om te zetten in wildere stukken aanplantingen of plaats bloemperken, struiken of bomen. Stap af van het strakke grastapijt en de strakke snoeivormen en geniet van de diversiteit in het gras, zoals madeliefjes, boterbloem en klaver.

 

 1. Duurzaam materiaalgebruik: Bij het aanleggen van paden, terrassen of andere structuren in je tuin, overweeg dan duurzame materialen zoals lokaal duurzaam ontgonnen hout, Belgische of Europese natuursteen. Deze materialen hebben een kleinere ecologische voetafdruk.

 

 1. Ontharden van de tuin zodat het regenwater in de grond kan sijpelen en het grondwater aanvult. Dit draagt niet alleen bij aan een beter waterbeheer en vermindert de belasting van het rioleringssysteem. Maar door te ontharden en meer groene ruimtes toe te voegen, wordt warmte geabsorbeerd en vastgehouden door vegetatie, waardoor de temperatuur wordt verlaagd en een koeler microklimaat ontstaat. Het ontharden van een tuin kan worden bereikt door de vervanging van bestrating of beton door permeabele materialen zoals gras, grind, houtsnippers of permeabele bestratingsmaterialen. Het kan ook worden gedaan door het toevoegen van plantenbedden, borders, bomen en struiken. Het belangrijkste is om te zorgen voor een goede afwatering en het gebruik van materialen die waterdoorlatend zijn. Het is de moeite waard op te merken dat in sommige gevallen bestrating nodig kan zijn voor specifieke doeleinden, zoals het creëren van een terras of een pad. In dergelijke gevallen kunnen er compromissen worden gesloten, bijvoorbeeld door het gebruik van poreuze bestrating of door het creëren van ruimtes tussen de bestrating voor het planten van groen

En tot slot : Groenere omgevingen hebben positieve effecten op de gemoedstoestand en verminderen stress . Het creëren van een groene oase in plaats van een volledig verharde buitenruimte heeft een positieve invloed op de eigenaar en zijn omgeving.  Een groene tuin met planten, bloemen en bomen is mooi  en kan een gevoel van welzijn bevorderen.

 

Het is belangrijk om te onthouden dat het vergroenen van je tuin een proces is. Elke stap die je neemt om de biodiversiteit te bevorderen en het gebruik van chemicaliën te vermijden heeft een positieve impact op lange of korte termijn voor jezelf en je nageslacht.

En heb je nog vragen wij staan je graag bij met kennis en advies.

Lavendine

 

Dus het is zeker nu tijd voor de Grote lenteschoonmaak van je zwemvijver.

Het onderhoud van je zwemvijver is vele minder intensief maar is nodig om te kunnen genieten van heel het zwemseizoen van een prachtige vijver met gezonde waterplanten en heerlijk verfrissend water. Je kan beter wachten tot het water een temperatuur heeft van rond de 10 graden. Zo verstoor je sommige planten niet die nog in winterslaap zijn.

Plan van aanpak:

1. Plantenfilter en zwemkom

Verwijder dood en vuil materiaal

Hoe meer organisch afval in de vijver aanwezig is hoe sneller er algengroei zich zal ontwikkelen. De plantengroei wordt pas optimaal vanaf een watertemperatuur van + 14 graden.

2. Zwemkom

Ook hier verwijder je organisch en dood afval. Om de bodem van je zwemvijver proper te maken kun je een zwembadstofzuiger gebruiken of een zwembadrobot. Dat bespaart je veel tijd.

3. Algen

Algen zijn een lagere plantensoort en kan je beschouwen als een onkruid van de vijver. Algengroei is een natuurlijke reactie in de vijver en zij groeien op lagere temperaturen in een veel sneller tempo dan waterplanten.

4. Filter en pomp schoonmaken

Controleer of de pompen en filters nog optimaal werken. Spoel enkel het ergste vuil eruit en doe dat met vijverwater. Zo blijft de noodzakelijke bacteriecultuur maximaal intact en dat versnelt de opstart van het filtersysteem. Ben je te ijverig geweest met het kuisen kan je een geconcentreerd mengsel van goede bacteriën, enzymen, mineralen en sporenelementen toevoegen dat je vindt in een gespecialiseerde vijverzaak.

Maar voor je dat doet is het nuttig om het zwemwater te (laten) testen op

 • Totale waterhardheid (GH)
 • Fosfaat (PO4)
 • Zuurgraad (pH)
 • Ammoniak (NH3)
 • Nitriet (NO2-)
 • Nitraat (NO3-)
 • Alkaliteit (KH)

5. Voeg eventueel nieuwe planten toe

Maar zoek hierbij de balans tussen nuttige planten en sierplanten.

De meeste geschikte planten voor het zuiveren in het water is de inheemse Gele lis (Iris pseudacorus) Wegens een symbiose met bacteriën op het biofilm (slijmlaag op het wortelstelsel) is de nitraatopname extreem goed. Minder nitraat betekend minder algengroei, daarom mag deze oeverplant in geen enkel plantenfilter ontbreken. Deze waterplant kan vrij diep staan en staat het liefst 15 tot 30 cm in het water op een plekje in het zonlicht of in de lichte schaduw.

Het is een feit dat de volgende decennia  onze tuinen worden bedreigd door extreme droogte en onze woningen worden bedreigd door wateroverlast. Het klimaat laat zich wel degelijk gelden. We zullen meer en meer worden verplicht om  met de natuur samen te werken. En als je bedenkt dat in Vlaanderen de oppervlakte 16 % verhard is stemt dit toch wel tot nadenken.

Zo blijft ontharden een hot item en brandend actueel.

Gelukkig kunnen we daar allemaal ons steentje (letterlijk dus) in bijdragen en op zoek gaan naar de meest efficiënte oplossingen om verantwoord om te gaan met wateroverlast en toenemende droogte.

Als tuinliefhebber kunnen we in ieder geval de hoeveelheid verharding beperken om extra groen ruimte te creëren. Zo zorgen we ervoor dat hemelwater geïnfiltreerd wordt op het eigen terrein en worden de riolen minder belast met overtollig water.

Je kan ervan uitgaan :  hoe meer groen en hoe hoger  hoe beter. Bomen geven schaduw én verdampen. Ze geven verkoeling aan de tuin.

Ook een groendak  vangt best wat water op en zorgt voor een aangenamer binnenklimaat. Kortom een natuurlijke airco.

En om erosie tegen te gaan en ervoor te zorgen dat elke druppel in de bodem terecht komt is een gezonde bodem met mulchlaag zeker geen luxe.  Zo zullen de planten dieper wortelen en zal de grond door aanwezigheid van kleideelltjes en organisch materiaal beter water vasthouden door zijn goede bodemstructuur.

Omdat wandelpaden en terrassen nu eenmaal deel uitmaken van elke tuin kan je ze extra kleur geven door ze deels aan te planten. Het enige wat je daarvoor nodig hebt zijn planten die daar geschikt voor zijn. De stenen leg je wijder van elkaar dan normaal. Je kan een mooi legpatroon ontwerpen en afhankelijk van eigen smaak kan je zelfs af en toe een tegel weglaten zodat je daar een groter vlak groen hebt. Zo worden ze een decoratief en ecologisch element in je tuin.  Laat al de verharding maximaal afwateren naar plantvakken, gazon of wadi.

Ook stapstenen geplaatst in een grasperk zijn best charmant en kunnen een wandelpad in de tuin vervangen.

Het spreekt voor zich dat een open verharding het hemelwater maximaal zal opnemen. Heb je hierover nog een vraag laat het me maar even weten via deze link

Je kan  best het hemelwater via goten opvangen en eventueel aansluiten of infiltratiekratten of regenputten.  Heel wat mogelijkheden kan je terugvinden op de blog

 

 

Dus:

 • Plant een boom
 • Onthard en vergroen,
 • Vang hemelwater op en voer het af naar een regentol, infiltratievat, wadi, vijver, tank …
 • Leg een groen dak aan.
 • Denk aan een waterdoorlatende verharding
 • Zorg voor een gezonde bodem en een goede bodembedekking door middel van planten of mulchmateriaal.

Heb je vragen laat het ons gerust even weten.

Het Lavendine-Team

Een mooie boom uitzoeken voor je tuin is niet zo evident.

Je moet op heel wat letten zodat je nieuwe aanwinst zich gezond kan ontwikkelen.  Denk dan daarbij aan de standplaats met de grondsoort,  lichtbehoefte, pH waarde, winterhardheid…

Maar ook het esthetische zal een belangrijke rol spelen in de keuze van je boom. Ga je voor een vormboom of verkies je liever een meerstammige boom? Welke kroonvorm verkies je?  Hoe hoog en hoe breed mag de boom worden? Wat is zijn bloeitijd en welke kleuren hebben de bloemen? En  hou je van zijn bladkleur en bladvorm? Heeft de boom mooie vruchten na de bloei en verkleurt hij mooi in de herfst? Of verkies je liever een bladhoudende boom?

Boom in de kijker: Koelreuteria paniculata

Deze karakteristieke boom kan veelzijdig worden toegepast. Zowel als hoogstam, als halfstam als meerstammige parasol. Hij heeft een brede en open kroonvorm. Hij is winterhard en hij haalt gemiddeld een hoogte en breedte van 10 m.

Hij houdt van de zon en verdraagt droogte en hitte.  Hij voelt zich thuis in alle grondsoorten, zowel droog als vochtig maar houdt wel van een voedselrijke bodem. Hij verdraagt zowel zure tot basische grond.

En de bijtjes doen zich tegoed aan de mooie gele bloemtrossen. Nadat de bloemtrossen zijn uitgebloeid geven ze de boom een feestelijk zomergevoel met de zaaddozen van lampionnetjes. In de herfst kan je genieten van een prachtige oranje herfstverkleuring.

Heb je graag advies over je tuin kan dit via deze link  .

Het Lavendine-team

 

Snakken jullie ook zo naar dat vakantiegevoel? Even geen wekker en zeker geen drukke agenda.  Het mag allemaal wat rustiger.

Het lijkt wel een eeuwigheid geleden dat we onbekommerd en ontspannen konden genieten. Na twee jaar coronatijdperk is ieder van ons echt wel toe aan een welverdiende vakantie. Dan deel ik met jullie met plezier enkele richtlijnen. Zo kan je genieten van je  klein privéparadijsje.

De tuin is de schakel tussen uw woning en uw omgeving

De tuin is een uitbreiding van de leefruimte

De tuin moet uitnodigen en lokken

De tuin geeft de vier seizoenen weer

De tuin moet en mag speelruimte zijn voor kinderen

Vormen – materialen en kleuren moeten optisch met elkaar communiceren

en behoren tot 1 geheel

Het ontwerp vormt een totale compositie

Planten moeten niet alleen visueel mooi zijn en de seizoenen vertegenwoordigen

maar zich daarbij ook gezond ontwikkelen.

De juiste plant op de juiste plaats is dus een must.

Voor de borders maken we gebruik van structuurplanten die vorm geven aan de border. Dat zijn vaak heesters, groenblijvende planten of hoge grassen. Zij vormen het decor voor de Eyecatchers. Ik noem ze ook de hoofdrolspelers die met hun prachtige uitstraling, geur en kleur je blik weten te vangen. En uiteraard mogen we de vulplanten of de figuranten niet vergeten die stil en rustig de hoofdacteurs versterken en ondersteunen met hun structuur en kleur.

En plaats op je terras een prachtige pot met olijfboom, tijm of lavendel om te genieten van een geliefd boek, weggezakt in een comfy lounge set in de schaduw van je boom.

Als extra accent  zet  je een prachtig geplukt boeket van eigen tuin op je tuintafel en drink je een heerlijk homemade ice tea.

Ben je de rust even beu verwen je gasten met een heerlijk verfrissende mocktail.  Smul  daarna samen met je vrienden van een heerlijke maaltijd  gemaakt of de Ofyr met een glaasje wijn.  En terwijl de grote mensen gezellig bijbabbelen gaan de kids ondertussen op onderzoek uit en vermaken zij zich met een hindernisbaan, of een tipi, een hinkelpad, zandbak, krijtbord … Geef ze een geheim plekje in de tuin waar ze hun fantasie volop kunnen uitleven en hun schatten verstoppen.

Heb je het echt te warm? Dan kan je jezelf verwennen met een zachte neveldouche. Of kies je liever voor een zwembad of een zwemvijver ? Misschien heb je wel behoefte aan een privé-wellness in je eigen tuin? En natuurlijk krijgen de kids een ijsje.

Zoals je ziet zijn er heel wat mogelijkheden om voor sfeer te zorgen in de tuin. Heb je toch nood aan advies? We bekijken graag samen met jou hoe je jouw  tuin omtovert tot een privéparadijs. Maak gerust een vrijblijvende afspraak met een van onze tuinarchitecten.

Geniet van je tuin en een prettige vakantie.

Zoals je ziet, zijn er heel wat mogelijkheden om voor sfeer te zorgen in de tuin. Heb je toch nood aan advies? We bekijken graag samen met jou hoe jouw tuin omtovert tot een privéparadijs. Maak gerust een vrijblijvende afspraak met een van onze tuinarchitecten.

Geniet van je tuin en prettige vakantie.

Het Lavendine-team

 

Het is zo herkenbaar, je tuin ziet er prachtig uit, maar voilà daar zijn ze.  Vervelende tuinbeestjes hebben je tuin ontdekt en richten heel wat schade aan.  Ze eten zich rond aan je mooie bloemen en planten.

Tijdens mijn workshops krijg ik dikwijls de vraag hoe die ongewenste beestjes het best worden bestreden.

Het spreekt voor zich dat een biologische aanpak het beste is. We werken met de natuur en niet tegen de natuur. Chemische pesticiden doden misschien wel tijdelijk die vervelende luizenbeestjes maar spijtig genoeg ook alle noodzakelijke goede organismen die onmisbaar zijn voor mens, kinderen, huisdieren, vogels, egels, bijen, … kortom het milieu.

De beste bescherming tegen beestjes zijn andere beestjes!

 een efficiënte  biologische methode om enkele van die ongewenste bezoekers te bestrijden.

Bladluizen

Gelukkig kennen de bladluizen heel wat natuurlijke vijanden.

Een bladluis houdt van een sappig jong blaadje, ze houden ook van bloemknoppen.  En of dat geknabbel nog niet erg genoeg is infecteert hij de plant met virussen en verzwakt op die manier de plant. Daarbij scheiden ze een  honingdauw af, een kleverige vloeistof wat dan weer een ideale voedingsbodem is voor schimmels zoals roetdauw.

Ze planten zich afschuwelijk snel voort en baren soms levende jongen. Vooral bij warm en vochtig weer.  Ze hebben geen interactie nodig tussen vrouwtjes en mannetjes om zich voort te planten en kunnen in een jaar wel 15 generaties voortbrengen.

Insectenhotel

Ook een insectenhotel, eenvoudig zelf te maken trekt allerlei insecten aan. Wantsen, sluipwespen, gaasvliegen, lieveheerbeestjes verorberen met plezier de bladvlooien, luizen en eitjes en larven van de ongewenste indringers.

Lieveheersbeestjes

Ze zijn de belangrijkste natuurlijke bestrijder van bladluizen. Ze worden ingezet in serres, tuinen, moestuinen boomgaarden van zodra de eerste bladluizen verschijnen. De larven eten zich gedurende enkele weken rond en groeien uit tot een volwassen kever. Zowel de larven als de kevertjes eten de bladluizen bijna volledig op.

Vandaag heb ik een 100tal larven van het lieveheersbeestje uitgezet te midden van enkele van mijn klimrozen die al aangetast waren door dit vervelend beestje. Dus nog even geduld. De natuur doet nu zelf zijn werk.

Rupsen en slakken

Vogels, egels, spitsmuisjes, kippen zijn er verzot op

Ze houden van rupsen en merels en lijsters zijn dan weer verlekkerd op slakken. Wanneer je een koppeltje mezen kan huisvesten in een mezenkastje dan verorberen ze wel tienduizend rupsen en insecten. Ik voed de vogels en egels in de winter extra bij. Zo lok ik heel wat vogels naar mijn tuin. Ik geniet van hun bedrijvigheid en leven in de tuin.

Heb je zelf nog vragen bel me gerust even op of mail  me. wwwlavendine@skynet.be  

tot binnenkort

 

 

In dit digitale tijdperk waarop alles met computers gemaakt en gedeeld wordt, schetst en ontwerpt Lavendine elke tuin nog steeds met de hand, met potlood op kalk.

En de reden waarom is heel ongecompliceerd.

Ontwerpen is en blijft een emotioneel creatief proces van inleven en creëren.

Het tuingesprek en de tuinwensen die jullie met ons delen nemen we mee in onze stille tijd. Uw tuindromen krijgen voor ons vorm tijdens een wandeling of een rustig moment, zalig freewheelen en dit zonder enige beperking.

Aan de tekentafel worden de eerste vormschetsen op papier gezet. Met potlood en gom, een vrije beweging van de hand op het kalkpapier ontstaat er steeds opnieuw een uniek ontwerp met onbelemmerde geschetste vormen en lijnen.

Deze creatieve fase van het ontwerpen wordt niet begrensd door digitalisatie. Door het manuele schetsen geeft geen enkele vorm het gevoel van een sjabloon te zijn.

En natuurlijk wil dat niet zeggen dat het ontwerp niet digitaal kan worden omgezet.

Een technische tekening, of matenplan, een detail constructietekening wordt daar waar nodig digitaal door ons verder uitgewerkt.

En afhankelijk van het ontwerpbudget kan zeker het volledige ontwerp spectaculair naar 3d Digitaal worden omgezet. Zelfs zo dat je digitaal in de toekomstige tuin kunt rondwandelen.

Maar let hier wel mee op. Het is niet alleen kostelijk, de ruimtelijke beleving is dikwijls anders dan de werkelijkheid. En gelukkig kan tot nu toe geen enkel programma je tuin correct inschatten. Naast de vormgeving en het artistieke zal elke bekwame en ervaren tuinontwerper de kennis bezitten om op verantwoorde wijze planten en materialen vakkundig in zijn ontwerp te integreren.

We maken met plezier vrijblijvend een afspraak. En dan praten we graag verder over uw tuindromen.

En voor diegene die graag onder onze begeleiding hun tuin zelf wensen te ontwerpen schrijf je dan nu in voor een workshop. De workshop tuinontwerp volgt een traject van  5 sessies van 2,5 uur en wordt slechts een keer in de zomer en een keer in het najaar aangeboden. Hebt u hierover vragen? bespreek vrijblijvend met Hilde Goyvaerts de mogelijkheden.