Soms gaat men ervan uit dat een zwemvijver geen onderhoud nodig heeft. Een biologische zwemvijver heeft veel minder onderhoud nodig dan een zwembad. Het verschil tussen het zwemwater van een zwembad en de zwemvijver is immens maar kan je eenvoudig terugbrengen tot twee punten

  • bij een zwembad wordt het water gereinigd met chemicaliën waarbij elk leven wordt dood gemaakt
  • bij een zwemvijver wordt het water 100 % levend gemaakt

U kiest voor een zwemvijver wanneer u in natuurlijk water wilt zwemmen en vaak vanuit ecologisch standpunt. De combinatie van water, waterplanten, riet en/of oeverplanten, een mechanische filtering maakt dat het zwemvijver een minibiotoop ontwikkelt gezond voor mens, plant en dier.  Het spreekt voor zich dat dit minibiotoop moet opgevolgd en verzorgd worden.

Ecologische zwemvijver

Onderhoudsrichtlijnen

Het onderhoud is minimaal in vergelijking met een zwembad. De natuur doet grotendeels het werk en wordt bijgestaan door een plantenfilter.  Afhankelijk van het gebruiksgemak en het budget kan dit uitgebreid worden met een mechanische filter, UV lampen, skimmers, …

Winter/herfst

De vijver is in rust. Een rustige circulatie van het vijverwater via de pompen is meer dan voldoende. De planten sterven schijnbaar af en overtollig blad en organisch afval wordt verwijderd uit de plantenfilter van de bodem en skimmers

Lente/Zomer

In het voorjaar wanneer de dagen lengen en temperaturen stijgen, komt de vijver terug tot leven. Het ideale moment om

  • Planten verzorgen en eventueel vervangen
  • Technische inspectie  van installatie
  • Plantenfilter reinigen en verzorging
  • Stofzuigen en vrij maken van organisch afval moeras en zwemgedeelte
  • Waterwaarden nakijken PH GH KH TA

Geef vooral aandacht aan de zachtheid van het water. Door regenval, maar ook door waterverzachters hebben veel vijvers last van te zacht water. Het belemmert de groei van de planten en het gevolg is dat algen zich ontwikkelen. Ook draadalgen groeien graag in zacht water. Zij staan het dichtste bij de gewone waterplanten maar omdat ze minder eisen stellen aan de omgeving zoals watertemperatuur en zacht water komen zij in het voorjaar vaak voor. Hoe beter je toeziet op het wegnemen van organisch afval, het bewaken van waterwaarde (PH, KH, GH) en een goede ontwikkeling van de planten hoe sneller het water haar natuurlijk evenwicht vindt.

Jaarlijks nazicht van de gekozen installaties en hun functie

Skimmers en trommelfilters : opvang organisch materiaal voordat het kan ontbinden

Pompen: circulatie water

UV filters: tegengaan zweefalgen

Plantenfilter: huis van de bacteriën die het organisch afval omzetten naar plantenvoeding en  daardoor het  water zuiveren

Warmtepomp: verwarming van het zwemwater