Onze grasperken hebben het dit jaar wel heel zwaar te verduren gehad.

Een natte winter, gevolgd door een druilend slijkerig voorjaar en vervolgd in de zomer met een langdurige hittegolf. Dan werd er ook nog eens een sproeiverbod uitgeroepen om ons van het broodnodige drinkwater te kunnen blijven  voorzien. Het is dan ook niet te verwonderen dat onze graspleinen en gazons ros werden. Dat is een natuurlijke reactie van de grassen op de droogte. Het grassprietje sterft af zodat het zijn kern en zijn wortels kan vrijwaren tegen uitdroging. Het  gras kan lange tijd in zo een stressreactie blijven leven. En vanaf dat er terug wat regen valt zullen er nieuwe grassprietjes ontluiken vanuit de wortel.

In onze blog van 11 juli “HOE OVERLEVEN PLANTEN EN WAT KUNNEN WIJ DOEN” beschreven wij het beschermingsmechanisme van de natuur in tijden van droogte. En nu zien we meer en meer de gevolgen voor onze planten en gazons van deze klimatologische omstandigheden.

Omdat september de beste maand is van het jaar om gazons aan te leggen of bestaande gazons te renoveren vond ik het wel interessant om hier een woordje over te schrijven.

Waarom september?

In september is zowel de temperatuur als het aantal uren daglicht nog optimaal om een nieuwe gazon aan te leggen of bestaande grasperken te verluchten, uit te kammen en door te zaaien. Een ander voordeel van de septembermaand is dat de natuurlijke aanvoer van onkruidzaden gestopt is en de gezaaide gazons onkruidvrijer kunnen ontkiemen.

Wat is het succes van een mooie grasmat?

In de eerste plaats geven we best aandacht aan de grondbewerking Een zanderige luchtige waterhoudende bodem met een zuurtegraad tussen 5,5 en 6,5 PH is optimaal.

  • Uitkammen: In de maand september kunnen we de zode uitkammen zodat de dode grassen worden verwijderd en plaats maken voor de nieuwe sprieten.
  • Verluchten: Na elk intensief gebruik moeten we de bodem luchtig houden door hem te prikken met de prikrol. Elk jaar kan je (liefst) in september met een machine met holle tanden de grasperken behandelen. De machine haalt buisjes aarde uit de eerste laag van de verharde aarde. Die later gevuld worden met gewassen rijnzand om de gazon te bezanden waar grasworteltjes goed in kunnen wortelen.
  • Voeding: een natuurlijke organisch samengestelde meststof werpen die het zo belangrijke bodemleven bevordert. De organische meststoffen werken trager dan de scheikundige meststoffen. Ze worden eerst door de grond opgenomen en nooit rechtstreeks door de plant zoals dit gebeurt bij de scheikundige meststoffen.

Onderhoud: De afgevallen bladeren moeten we regelmatig van ons gras wegnemen . En dit jaar hebben de bomen al vroegtijdig vruchten en bladeren afgeworpen, dit als gevolg van de hittegolf.

En om je mooie gazon goed te onderhouden denk daarbij aan de regel van drie:

  1. Veel maaien
  2. Veel mesten
  3. Veel water

Pas vanaf eind november wanneer het niet vriest kan je kalken om de zuurtegraad gunstig te verhogen. Doe dit niet zomaar. Een te lage of een te hoge zuurtegraad is zeker nefast voor een gezonde groei. Bij twijfel kan je best de grond laten analyseren op zijn zuurtegraad.

Je kan bij ons terecht wanneer je hier meer vragen over hebt. Bel ons of maak een afspraak voor advies. Wij komen vrijblijvend bij u langs.

Hilde Goyvaerts