Help het regent en mijn tuin verzuipt!

De oorzaken van klimaatverandering daar zou je nog kunnen aan twijfelen; maar dat het klimaat verandert staat 100 % vast.

De afgelopen maanden heeft het amper opgehouden met regenen. En wie heeft daar nu geen last van! En dat regen  essentieel is voor het leven van planten daar zijn we ook allemaal van overtuigd: want geen water geen leven. Maar zoals alles in het leven is een gezond evenwicht in de natuur toch  essentieel.  En teveel regen kan even schadelijk zijn als langdurige droogte.

De impact van overdadige regen verschilt per plantensoort. Sommige planten zijn beter aangepast aan natte omstandigheden dan andere. Denk daarbij aan planten zoals rijst en waterlelie die aangepast zijn aan natte omgevingen en gedijen in overdadig water. Terwijl cactussen en vetplanten, die aangepast zijn aan droge omstandigheden, snel sterven als ze worden blootgesteld aan te veel water.

Waterverzadiging en Wortelrot

Een van de grootste gevaren van overdadige regen is waterverzadiging. Wanneer de bodem te veel water absorbeert raakt deze verzadigd. Dit betekent dat er geen lucht meer in de bodem kan komen. Wat van levensbelang is voor de ademhaling van plantenwortels. Zonder zuurstof kunnen de wortels verstikken en afsterven, wat leidt tot wortelrot. Wortelrot is een ernstige aandoening die planten verzwakt en vatbaar maakt voor ziekten. Dit kan uiteindelijk leiden tot de dood van de plant.

 Voedseltekorten en nutriëntenuitspoeling

Naast wortelrot kan overdadige regen ook leiden tot nutriëntenuitspoeling. Nutriënten zoals stikstof, fosfor en kalium zijn essentieel voor de gezondheid en groei van onze planten. Te veel regen kan deze voedingsstoffen uit de bodem spoelen, waardoor planten te weinig voedsel hebben om te groeien. Planten kunnen hierdoor tekenen van voedingsstoffen tekorten vertonen, zoals vergeling van bladeren en verminderde groei.

Ziekten en Schimmelinfecties

Vochtige omstandigheden zijn een broedplaats voor schimmels en bacteriën. Planten die voortdurend nat zijn, hebben een verhoogd risico op ziekten zoals meeldauw, bladvlekkenziekte en wortelrot veroorzaakt door schimmels. Schimmelsporen gedijen in vochtige omgevingen en kunnen zich snel verspreiden, vooral wanneer bladeren en stengels continu vochtig blijven.

Verslechtering van de Bodemstructuur

Overdadige regen kan ook de structuur van de bodem aantasten. Zware regenval kan de bodem compact maken, waardoor de waterafvoer en luchtcirculatie verminderen. Dit kan de wortelgroei belemmeren en de algehele gezondheid van de plant negatief beïnvloeden. Een slechte bodemstructuur kan er ook toe leiden dat de grond minder goed water vasthoudt, wat paradoxaal genoeg kan leiden tot droogtestress tijdens periodes van minder regen.

Wat te doen ? Het ontharden van tuinen en steden en het herstellen van natuurlijke rivierlopen en grachten is cruciaal voor een ecologisch gezonde leefomgeving.  

 

Tuinontwerp “Enkel in een gezonde bodem hebben planten een gezonde groeikracht.

Een plant is een levende materie. En elke soort verlangt zijn specifieke standplaats, grond en verzorging. Hoe meer je de eigenheid van de plant respecteert hoe mooier en gezonder hij zal groeien” Dus plaats nooit een plant buiten zijn natuurlijke biotoop. En wie als natuurliefhebber graag nog wat ideetjes opdoet hoe je je tuin ecologisch kan aanpassen kan verder klikken op deze link Enkele suggesties om je tuin ecologisch te vergroenen

Het succesvol creëren van een ecologische omgeving vereist samenwerking. De burger maar vooral ook de overheid en Gemeenschappen kunnen initiatieven nemen Gezamenlijke inspanningen leiden tot een duurzame en veerkrachtige leefomgeving.

Zo moet de overheid instaan voor vermindering van overstromingsrisico’s. Ze kan de loop van natuurlijke waterwegen en grachten herstellen  zodat  het hemelwater beter de grond kan  in trekken en het grondwaterniveau  bevorderen.  Herstelde waterlopen en groene gebieden vormen corridors voor dieren, wat genetische diversiteit en gezondheid van populaties bevordert. Hittestress verminderen door ons sterk verstedelijkt lande de hitte-eilanden van de steden te verminderen met voldoende groene ruimtes en schaduwwerking die de omgeving verkoelen door schaduwwerking en verdamping.  Daarbij de  CO2-opslag verhoogt door bomen en planten. Wat zeker helpt in de strijd tegen klimaatverandering  Dus groene straten, wadi’s en doorlatende bestratingen.

De overheid kan ons in de eerste plaats bewuster maken door duidelijk, logisch en transparant te communiceren over het waarom en de voordelen van bepaalde noodzakelijke maateregelen.

Geen star beleid te voeren maar ze kan in dialoog gaan met de burger en open staan voor andere visies.  Begrip tonen voor moeilijkheden en zorgen.  Toch zo  een gevoel van samenhorigheid en medewerking  bekomen om groene en natuurlijke omgevingen aan te moedigen  bevorderen en de mentale en fysieke gezondheid van de burger te verbeteren.

Gelukkig is de natuur geduldig en streeft ze steeds naar evenwicht zelfs wanneer dat dit ten koste gaat van een bepaalde soort. De natuur wil leven en streeft na elke verstoring  terug  naar evenwicht tussen levenden organismen  om te overleven. Ze kent geen rangen of standen tussen levende organismen zoals mensen, planten en dieren.

Beste tuinliefhebber, verlies zeker de moed niet want   “NA REGEN KOMT ZONNESCHIJN”

Het Lavendine-team